Sự khác nhau cơ bản nhất của camera thông thường và camera IP?

Sự khác nhau cơ bản nhất của camera thông thường và camera IP là :
 su_khac_nhau_giua_camera_thuong_va_camera_ip

Sự khác nhau cơ bản nhất của camera thông thường và camera IP là : camera IP có khả năng chạy trực tiếp trên mạng ( chuẩn giao diện cứng RJ45 ) còn camera thông thường thì không thực hiện được việc này, nếu một camera thông thường muốn đưa lên mạng thì phải kết nối thông qua thiết bị trung gian là camera Server hoặc máy tính.

Tin Liên Quan